Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1963

Leden   3. 02:02 10. 00:08 17. 21:34 25. 14:42
Únor   1. 09:50   8. 15:52 16. 18:38 24. 03:06
Březen   2. 18:17 10. 08:48 18. 13:08 25. 13:10
Duben   1. 04:15   9. 01:56 17. 03:52 23. 21:29 30. 16:07
Květen   8. 18:23 16. 14:36 23. 05:00 30. 05:55
Červen   7. 09:30 14. 21:53 21. 12:46 28. 21:23
Červenec   6. 22:55 14. 02:57 20. 21:43 28. 14:13
Srpen   5. 10:31 12. 07:21 19. 08:34 27. 07:54
Září   3. 20:34 10. 12:42 17. 21:51 26. 01:38
Říjen   3. 05:44   9. 20:27 17. 13:43 25. 18:20
Listopad   1. 14:55   8. 07:37 16. 07:50 24. 08:56
Prosinec   1. 00:54   7. 22:34 16. 03:06 23. 20:54 30. 12:04
Leden
  3. 02:02
10. 00:08
17. 21:34
25. 14:42496
Únor
  1. 09:50
  8. 15:52
16. 18:38
24. 03:06497
Březen
  2. 18:17
10. 08:48
18. 13:08
25. 13:10498
Duben
  1. 04:15
  9. 01:56
17. 03:52
23. 21:29499
30. 16:07
Květen
  8. 18:23
16. 14:36
23. 05:00500
30. 05:55
Červen
  7. 09:30
14. 21:53
21. 12:46501
28. 21:23
Červenec
  6. 22:55
14. 02:57
20. 21:43502
28. 14:13
Srpen
  5. 10:31
12. 07:21
19. 08:34503
27. 07:54
Září
  3. 20:34
10. 12:42
17. 21:51504
26. 01:38
Říjen
  3. 05:44
  9. 20:27
17. 13:43505
25. 18:20
Listopad
  1. 14:55
  8. 07:37
16. 07:50506
24. 08:56
Prosinec
  1. 00:54
  7. 22:34
16. 03:06507
23. 20:54
30. 12:04

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru