Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1962

Leden   6. 13:35 13. 06:01 20. 19:16 29. 00:36
Únor   5. 01:10 11. 16:43 19. 14:18 27. 16:50
Březen   6. 11:31 13. 05:38 21. 08:55 29. 05:11
Duben   4. 20:45 11. 20:50 20. 01:33 27. 13:59
Květen   4. 05:25 11. 13:44 19. 15:32 26. 20:05
Červen   2. 14:27 10. 07:21 18. 03:02 25. 00:43
Červenec   2. 00:52 10. 00:39 17. 12:41 24. 05:18 31. 13:24
Srpen   8. 16:55 15. 21:09 22. 11:26 30. 04:09
Září   7. 07:44 14. 05:11 20. 20:36 28. 20:39
Říjen   6. 20:54 13. 13:33 20. 09:47 28. 14:05
Listopad   5. 08:15 11. 23:03 19. 03:09 27. 07:30
Prosinec   4. 17:48 11. 10:27 18. 23:42 26. 23:59
Leden
  6. 13:35483
13. 06:01
20. 19:16
29. 00:36
Únor
  5. 01:10484
11. 16:43
19. 14:18
27. 16:50
Březen
  6. 11:31485
13. 05:38
21. 08:55
29. 05:11
Duben
  4. 20:45486
11. 20:50
20. 01:33
27. 13:59
Květen
  4. 05:25487
11. 13:44
19. 15:32
26. 20:05
Červen
  2. 14:27488
10. 07:21
18. 03:02
25. 00:43
Červenec
  2. 00:52489
10. 00:39
17. 12:41
24. 05:18
31. 13:24490
Srpen
  8. 16:55
15. 21:09
22. 11:26
30. 04:09491
Září
  7. 07:44
14. 05:11
20. 20:36
28. 20:39492
Říjen
  6. 20:54
13. 13:33
20. 09:47
28. 14:05493
Listopad
  5. 08:15
11. 23:03
19. 03:09
27. 07:30494
Prosinec
  4. 17:48
11. 10:27
18. 23:42
26. 23:59495

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru