Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1959

Leden   2. 11:51   9. 06:34 16. 22:27 24. 20:33 31. 20:06
Únor   7. 20:22 15. 20:20 23. 09:54
Březen   2. 03:54   9. 11:51 17. 16:10 24. 21:02 31. 12:06
Duben   8. 04:29 16. 08:33 23. 06:13 29. 21:38
Květen   7. 21:11 15. 21:09 22. 13:56 29. 09:14
Červen   6. 12:53 14. 06:23 20. 21:00 27. 23:12
Červenec   6. 03:00 13. 13:01 20. 04:33 27. 15:22
Srpen   4. 15:34 11. 18:10 18. 13:51 26. 09:03
Září   3. 02:56   9. 23:07 17. 01:52 25. 03:22
Říjen   2. 13:31   9. 05:22 16. 16:59 24. 21:22 31. 23:41
Listopad   7. 14:24 15. 10:42 23. 14:03 30. 09:46
Prosinec   7. 03:12 15. 05:49 23. 04:28 29. 20:09
Leden
  2. 11:51
  9. 06:34446
16. 22:27
24. 20:33
31. 20:06
Únor
  7. 20:22447
15. 20:20
23. 09:54
Březen
  2. 03:54
  9. 11:51448
17. 16:10
24. 21:02
31. 12:06
Duben
  8. 04:29449
16. 08:33
23. 06:13
29. 21:38
Květen
  7. 21:11450
15. 21:09
22. 13:56
29. 09:14
Červen
  6. 12:53451
14. 06:23
20. 21:00
27. 23:12
Červenec
  6. 03:00452
13. 13:01
20. 04:33
27. 15:22
Srpen
  4. 15:34453
11. 18:10
18. 13:51
26. 09:03
Září
  3. 02:56454
  9. 23:07
17. 01:52
25. 03:22
Říjen
  2. 13:31455
  9. 05:22
16. 16:59
24. 21:22
31. 23:41456
Listopad
  7. 14:24
15. 10:42
23. 14:03
30. 09:46457
Prosinec
  7. 03:12
15. 05:49
23. 04:28
29. 20:09458

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru