Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1958

Leden   5. 21:09 12. 15:01 19. 23:08 28. 03:16
Únor   4. 09:05 11. 00:34 18. 16:38 26. 21:52
Březen   5. 19:28 12. 11:48 20. 10:50 28. 12:19
Duben   4. 04:45 11. 00:50 19. 04:23 26. 22:36
Květen   3. 13:23 10. 15:38 18. 20:00 26. 05:38
Červen   1. 21:55   9. 07:59 17. 08:59 24. 10:45
Červenec   1. 07:04   9. 01:21 16. 19:33 23. 15:19 30. 17:47
Srpen   7. 18:49 15. 04:33 21. 20:45 29. 06:53
Září   6. 11:24 13. 13:02 20. 04:18 27. 22:44
Říjen   6. 02:20 12. 21:52 19. 15:07 27. 16:41
Listopad   4. 15:19 11. 07:34 18. 05:59 26. 11:17
Prosinec   4. 02:24 10. 18:23 18. 00:52 26. 04:54
Leden
  5. 21:09
12. 15:01
19. 23:08434
28. 03:16
Únor
  4. 09:05
11. 00:34
18. 16:38435
26. 21:52
Březen
  5. 19:28
12. 11:48
20. 10:50436
28. 12:19
Duben
  4. 04:45
11. 00:50
19. 04:23437
26. 22:36
Květen
  3. 13:23
10. 15:38
18. 20:00438
26. 05:38
Červen
  1. 21:55
  9. 07:59
17. 08:59439
24. 10:45
Červenec
  1. 07:04
  9. 01:21
16. 19:33440
23. 15:19
30. 17:47
Srpen
  7. 18:49
15. 04:33441
21. 20:45
29. 06:53
Září
  6. 11:24
13. 13:02442
20. 04:18
27. 22:44
Říjen
  6. 02:20
12. 21:52443
19. 15:07
27. 16:41
Listopad
  4. 15:19
11. 07:34444
18. 05:59
26. 11:17
Prosinec
  4. 02:24
10. 18:23445
18. 00:52
26. 04:54

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru