Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1956

Leden   4. 23:41 13. 04:01 20. 23:58 27. 15:40
Únor   3. 17:08 11. 22:38 19. 10:21 26. 02:42
Březen   4. 12:53 12. 14:37 19. 18:14 26. 14:11
Duben   3. 09:06 11. 03:39 18. 00:28 25. 02:40
Květen   3. 03:55 10. 14:04 17. 06:15 24. 16:26
Červen   1. 20:13   8. 22:29 15. 12:56 23. 07:13
Červenec   1. 09:41   8. 05:37 14. 21:47 22. 22:29 30. 20:31
Srpen   6. 12:25 13. 09:45 21. 13:38 29. 05:13
Září   4. 19:57 12. 01:13 20. 04:19 27. 12:25
Říjen   4. 05:24 11. 19:44 19. 18:25 26. 19:02
Listopad   2. 17:44 10. 16:09 18. 07:45 25. 02:13
Prosinec   2. 09:12 10. 12:51 17. 20:06 24. 11:10
Leden
  4. 23:41
13. 04:01409
20. 23:58
27. 15:40
Únor
  3. 17:08
11. 22:38410
19. 10:21
26. 02:42
Březen
  4. 12:53
12. 14:37411
19. 18:14
26. 14:11
Duben
  3. 09:06
11. 03:39412
18. 00:28
25. 02:40
Květen
  3. 03:55
10. 14:04413
17. 06:15
24. 16:26
Červen
  1. 20:13
  8. 22:29414
15. 12:56
23. 07:13
Červenec
  1. 09:41
  8. 05:37415
14. 21:47
22. 22:29
30. 20:31
Srpen
  6. 12:25416
13. 09:45
21. 13:38
29. 05:13
Září
  4. 19:57417
12. 01:13
20. 04:19
27. 12:25
Říjen
  4. 05:24418
11. 19:44
19. 18:25
26. 19:02
Listopad
  2. 17:44419
10. 16:09
18. 07:45
25. 02:13
Prosinec
  2. 09:12420
10. 12:51
17. 20:06
24. 11:10

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru