Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1955

Leden   1. 21:29   8. 13:44 15. 23:14 24. 02:07 31. 06:06
Únor   7. 02:43 14. 20:40 22. 16:54
Březen   1. 13:41   8. 16:41 16. 17:36 24. 04:42 30. 21:10
Duben   7. 07:35 15. 12:01 22. 14:06 29. 05:23
Květen   6. 23:14 15. 02:42 21. 21:59 28. 15:01
Červen   5. 15:08 13. 13:37 20. 05:12 27. 02:44
Červenec   5. 06:28 12. 21:31 19. 12:34 26. 17:00
Srpen   3. 20:30 11. 03:33 17. 20:58 25. 09:52
Září   2. 08:59   9. 08:59 16. 07:19 24. 04:41
Říjen   1. 20:17   8. 15:04 15. 20:32 24. 00:05 31. 07:04
Listopad   6. 22:56 14. 13:01 22. 18:29 29. 17:50
Prosinec   6. 09:35 14. 08:07 22. 10:39 29. 04:44
Leden
  1. 21:29
  8. 13:44
15. 23:14
24. 02:07397
31. 06:06
Únor
  7. 02:43
14. 20:40
22. 16:54398
Březen
  1. 13:41
  8. 16:41
16. 17:36
24. 04:42399
30. 21:10
Duben
  7. 07:35
15. 12:01
22. 14:06400
29. 05:23
Květen
  6. 23:14
15. 02:42
21. 21:59401
28. 15:01
Červen
  5. 15:08
13. 13:37
20. 05:12402
27. 02:44
Červenec
  5. 06:28
12. 21:31
19. 12:34403
26. 17:00
Srpen
  3. 20:30
11. 03:33
17. 20:58404
25. 09:52
Září
  2. 08:59
  9. 08:59
16. 07:19405
24. 04:41
Říjen
  1. 20:17
  8. 15:04
15. 20:32406
24. 00:05
31. 07:04
Listopad
  6. 22:56
14. 13:01407
22. 18:29
29. 17:50
Prosinec
  6. 09:35
14. 08:07408
22. 10:39
29. 04:44

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru