Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1954

Leden   5. 03:21 12. 01:22 19. 03:37 27. 04:28
Únor   3. 16:55 10. 09:29 17. 20:17 26. 00:29
Březen   5. 04:11 11. 18:52 19. 13:42 27. 17:14
Duben   3. 13:25 10. 06:05 18. 06:49 26. 05:57
Květen   2. 21:22   9. 19:17 17. 22:47 25. 14:49
Červen   1. 05:03   8. 10:14 16. 13:06 23. 20:46 30. 13:26
Červenec   8. 02:33 16. 01:29 23. 01:14 29. 23:20
Srpen   6. 19:51 14. 12:03 21. 05:51 28. 11:21
Září   5. 13:28 12. 21:20 19. 12:11 27. 01:50
Říjen   5. 06:31 12. 06:10 18. 21:30 26. 18:47
Listopad   3. 21:55 10. 15:29 17. 10:33 25. 13:31
Prosinec   3. 10:56 10. 01:57 17. 03:22 25. 08:33
Leden
  5. 03:21384
12. 01:22
19. 03:37
27. 04:28
Únor
  3. 16:55385
10. 09:29
17. 20:17
26. 00:29
Březen
  5. 04:11386
11. 18:52
19. 13:42
27. 17:14
Duben
  3. 13:25387
10. 06:05
18. 06:49
26. 05:57
Květen
  2. 21:22388
  9. 19:17
17. 22:47
25. 14:49
Červen
  1. 05:03389
  8. 10:14
16. 13:06
23. 20:46
30. 13:26390
Červenec
  8. 02:33
16. 01:29
23. 01:14
29. 23:20391
Srpen
  6. 19:51
14. 12:03
21. 05:51
28. 11:21392
Září
  5. 13:28
12. 21:20
19. 12:11
27. 01:50393
Říjen
  5. 06:31
12. 06:10
18. 21:30
26. 18:47394
Listopad
  3. 21:55
10. 15:29
17. 10:33
25. 13:31395
Prosinec
  3. 10:56
10. 01:57
17. 03:22
25. 08:33396

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru