Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1953

Leden   8. 11:09 15. 15:08 22. 06:43 30. 00:44
Únor   7. 05:09 14. 02:10 20. 18:45 28. 19:59
Březen   8. 19:26 15. 12:05 22. 09:11 30. 13:55
Duben   7. 05:58 13. 21:09 21. 01:41 29. 05:21
Květen   6. 13:21 13. 06:06 20. 19:20 28. 18:03
Červen   4. 18:36 11. 15:55 19. 13:01 27. 04:29
Červenec   3. 23:03 11. 03:28 19. 05:47 26. 13:21
Srpen   2. 04:16   9. 17:10 17. 21:08 24. 21:21 31. 11:46
Září   8. 08:47 16. 10:49 23. 05:16 29. 22:51
Říjen   8. 01:41 15. 22:44 22. 13:56 29. 14:09
Listopad   6. 18:58 14. 08:52 21. 00:12 28. 09:16
Prosinec   6. 11:48 13. 17:30 20. 12:44 28. 06:43
Leden
  8. 11:09
15. 15:08372
22. 06:43
30. 00:44
Únor
  7. 05:09
14. 02:10373
20. 18:45
28. 19:59
Březen
  8. 19:26
15. 12:05374
22. 09:11
30. 13:55
Duben
  7. 05:58
13. 21:09375
21. 01:41
29. 05:21
Květen
  6. 13:21
13. 06:06376
20. 19:20
28. 18:03
Červen
  4. 18:36
11. 15:55377
19. 13:01
27. 04:29
Červenec
  3. 23:03
11. 03:28378
19. 05:47
26. 13:21
Srpen
  2. 04:16
  9. 17:10379
17. 21:08
24. 21:21
31. 11:46
Září
  8. 08:47380
16. 10:49
23. 05:16
29. 22:51
Říjen
  8. 01:41381
15. 22:44
22. 13:56
29. 14:09
Listopad
  6. 18:58382
14. 08:52
21. 00:12
28. 09:16
Prosinec
  6. 11:48383
13. 17:30
20. 12:44
28. 06:43

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Nahoru