Menu ≡
kalendar.beda.cz

Měsíční fáze v roce 1952

Leden   4. 05:42 12. 05:55 20. 07:09 26. 23:26
Únor   2. 21:01 11. 01:28 18. 19:01 25. 10:16
Březen   3. 14:43 11. 19:14 19. 03:40 25. 21:13
Duben   2. 09:48 10. 09:53 17. 10:08 24. 08:27
Květen   2. 04:58   9. 21:16 16. 15:39 23. 20:28 31. 22:46
Červen   8. 06:07 14. 21:28 22. 09:45 30. 14:11
Červenec   7. 13:33 14. 04:42 22. 00:31 30. 02:51
Srpen   5. 20:40 12. 14:27 20. 16:20 28. 13:03
Září   4. 04:19 11. 03:36 19. 08:22 26. 21:31
Říjen   3. 13:15 10. 20:33 18. 23:42 26. 05:04
Listopad   2. 00:10   9. 16:43 17. 13:56 24. 12:34
Prosinec   1. 13:41   9. 14:22 17. 03:02 23. 20:52 31. 06:06
Leden
  4. 05:42
12. 05:55
20. 07:09
26. 23:26360
Únor
  2. 21:01
11. 01:28
18. 19:01
25. 10:16361
Březen
  3. 14:43
11. 19:14
19. 03:40
25. 21:13362
Duben
  2. 09:48
10. 09:53
17. 10:08
24. 08:27363
Květen
  2. 04:58
  9. 21:16
16. 15:39
23. 20:28364
31. 22:46
Červen
  8. 06:07
14. 21:28
22. 09:45365
30. 14:11
Červenec
  7. 13:33
14. 04:42
22. 00:31366
30. 02:51
Srpen
  5. 20:40
12. 14:27
20. 16:20367
28. 13:03
Září
  4. 04:19
11. 03:36
19. 08:22368
26. 21:31
Říjen
  3. 13:15
10. 20:33
18. 23:42369
26. 05:04
Listopad
  2. 00:10
  9. 16:43
17. 13:56370
24. 12:34
Prosinec
  1. 13:41
  9. 14:22
17. 03:02371
23. 20:52
31. 06:06

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. Po najetí myši na obrázek fáze novoluní se objeví číslo lunace v malém okénku. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Za obrázkem fáze Měsíce je den v kalendářním měsíci a čas, kdy hlavní fáze nastane. V posledním sloupci je pak u fáze novoluní pořadové číslo nadcházející lunace. Tabulka je v středoevropském (letním) čase. Na zeměpisných souřadnicích v tomto případě nezáleží.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 876.den
Nahoru